Norway

Ansvarlig søker (SØK) sentral godkjenning tkl. 2
Ansvarlig prosjekterende (PRO) sentral godkjenning tkl. 2
Fagkyndig plankonsulent reguleringsplaner
Kontorbygg, næringsbygg, kulturbygg
Leilighetsbygg, privatboliger, hytter, tilbygg, ombygging
Historiske bygninger, bygningsvern
Organisasjonsnummer 911982153 MVA

Europe

Licenced architect company throughout the European Union

Japan

弊社は日本国内の一級建築士事務所NATOWAと業務提携を行っており、お客様と現地関係者(施工者、行政など)の間のコミュニケーションを円滑に行い、良質なデザインとプロセスをお届けすることが出来ます。

 

SG_GULL_MORKBAKGRUNN

NAL

arkitektbedriftene